KATEGORIE ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ
Obsah článku:
Ilustrativní foto
Trigenerační jednotka elektrický výkon 2 x 265 kW / tepelný výkon 2 x 225 kW / chladicí výkon 380 kW
Trigenerační jednotka elektrický výkon 2 x 265 kW / tepelný výkon 2 x 225 kW / chladicí výkon 380 kW

 

  Zaslat komentář k tomuto článku.

 kategorie: chlazení

Trigenerační jednotky

Trigenerací se označuje společná výroba elektřiny, tepla a chladu. Jedná se o spojení kogenerační jednotky s absorpční chladicí jednotkou, která umožňuje pomocí absorpčního procesu přeměnit teplo z kogenerace na chlad.

Chlazení na absorpčním principu nevyžaduje elektrickou energii, ale méně ušlechtilou energii tepelnou, kterou lze tímto způsobem využít i v létě, např. ke klimatizaci budov. Trigenerace se zatím aplikuje jen výjimečně, ale kvůli vzrůstajícím cenám energií a přetížení elektrické rozvodné sítě v letním období se její potenciál zvyšuje.

Trigenerace se vyrábějí ve dvou funkčně odlišných provedení.

První typ obsahuje teplovodní absorpční chladící jednotku a spalinový výměník je součástí kogenerační jednotky. U tohoto typu je veškerá tepelná energie kogenerační jednotky využita pro ohřev vody. Výhodou tohoto typu je, že třícestný elektronický ventil umožňuje plynulou regulaci výstupu tepla určeného pro vytápění nebo chlazení. Vhodný je pro provozy, kde je potřeba na vytápění v zimě a chlazení v létě.

Druhý typ obsahuje spalinovou absorpční chladící jednotku a spalinový výměník je tak součástí absorpční jednotky. K vytápění je tak využita pouze teplá voda z motorového okruhu kogenerační jednotky. Výhodou je, že díky vyšší teplotě spalin je účinnost absorpčního chlazení vyšší. Tento typ je vhodný tam, kde je souběžně potřeba tepla a chladu jak v létě, tak především v zimě.

 • Měrné ceny, úspory, návratnosti [poslední editace 31.7.2018]

  Orientační cena KVET/CH

  Cena za klasickou KVET bez výroby chladu se pohybuje na klíč od 10 000 do 20 000 Kč/kWe (elektrického výkonu) bez DPH. Menší výkony kolem 200-300 kWe se pohybují u hranice 20 000 Kč/kWe, větší kolem 2000 kWe pak u spodní hranice 10 000 Kč/kWe.

  V případě trigenerace je cena výrazně větší (až 2x) díky absorpční jednotce chlazení.

  Ostatní náklady

  Komín, poplatek za připojení, případně plynovodní přípojka

  Stanovení topného výkonu jednotky

  Orientačně dle vztahu 3,7*elektrický výkon v kW^0,8.

  Tedy pro 200 kWe je topný výkon orientačně 3,7*200^0,8 = 256 kW

  EER chladící absorpční jednotky

  V rozmezí 1,2 – 1,5 (běžné kompresorové chlazení má EER přes 3)

  Parametry topné vody pro pohon chladící jednotky

  až 70-80 °C

  Parametry chlazené vody

  Většinou 7/14 °C

  Parametry chladící vody

  Obvykle 37/30 °C

  Optimální doba provozu

  Pro optimální využití s maximálním příspěvkem od státu

  3000 hodin za rok

  Cena energie

  Tepelná energie v případě využití zemního plynu je cca 1,3 Kč/kWh

  Cenu elektrické energie, kterou KVET vyrobí, je nutno počítat jako tu, kterou nenakoupíme. Tedy v případě objektu, kde je sazba C02d vytěsňuje elektřinu za cca 4,5 Kč/kWh, kterou jinak podnikatel nenakoupí

  Návratnost investice

  Záleží za ceně nakupované elektřiny a výši zeleného bonusu

  Provozní náklady

  Pravidelný servis, revize komínu

  Využitelnost ve vytápění

  Zpravidla kolem 40-60%

 • Spočtěte si sami

  Byl dohledán pouze výpočetní nástroj pro kogenerační jednotky. V případě, že bude dohledán obdobný nástroj pro trigenerační jednotky, bude tato kapitola aktualizována.

  poli.feld.cvut.cz/kvet/podrobny-vypocet.php

 • Výhody, nevýhody, mýty [poslední editace 31.7.2018]

  Silné stránky

  • Zdroj energie, který vyrábí elektřinu a odpadní produkt (teplo) lze využít pro vytápění a teplou vodu.
  • Z vyrobené elektřiny zároveň zdroj vyrábí chladnou vodu
  • Vhodné tam, kde není v letních měsících uplatnění tepelné energie z kogenerační jednotky a teplo se využije pro výrobu chladu
  • Ušetří elektrickou energii, kterou není nutné nakupovat.
  • V případě, že je zdrojem bioplyn, jedná se o obnovitelný zdroj energie.
  • Možné získat tzv. „zelený bonus“ což představuje formu státní podpory na každou vyrobenou kWh
  • Jedná se o „neelektrickou“ výrobu chladu. Spotřeba elektřiny u absorpční jednotky chladu je pouze na pohon oběhových čerpadel.

   

   

   

  Slabé stránky, hrozby

  • Nejedná se o obnovitelný zdroj energie i když se zdá, že je teplo odpadním produktem při výrobě elektřiny. Pouze v případě, že je zdroje bioplyn z bioplynové stanice, je jak elektřina, tak teplo obnovitelným zdrojem energie. V případě paliva na zemní plyn pak nikoli.
  • Nutno vybudovat komín a řešit pravidelné revize
  • Pro úsporu elektrické energie je nutné vybudovat plynovodní přípojku
  • Při tepelném výkonu nad 100 kW se jedná již o plynovou kotelnu III. Kategorie dle ČSN 070703

  Příležitosti

  • Na KVET/CH lze získat státní příspěvek jak pro podnikatelský sektor, tak pro veřejný sektor.

   

  Mýty

  • Mýtem je, že kogeneračním/trigeneračním jednotkám media říkají obnovitelný zdroj energie. To platí pouze pokud je zdrojem bioplyn.

   

 • Související úsporné opatření

 • Specifika pro jednotlivé sektory budov a dotační potenciál [poslední editace 31.7.2018]

  Rodinné domy

  V současnosti se začínají vyrábět malé tzv. mikrokogenerační jednotky o malých výkonech. Mikrotrigenerace se zatím pro rodinné domy především kvůli ceně nevyrábí.

  Bytové domy

   

  V současnosti se začínají vyrábět malé tzv. mikrokogenerační jednotky o malých výkonech. Mikrotrigenerace se zatím pro bytové domy především kvůli ceně nevyrábí.

  Školská zařízení

  Nerelevantní. V letních měsících není využití (odběr) teplé vody. Aplikovatelné jen například tam, kde přes léto škola pronajímá (provozuje) bazén.

  Administrativní budovy

   

  Výhodné. Jen je zapotřebí stanovit letní bilanci výroby tepla a potřeby teplé vody, která v kancelářských provozech není potřeba. Proto se velikost KVET většinou stanovuje na základě letní bilance tepla.

  Hotely

  Vhodné tam, kde není dostatečný elektrický příkon, kde je potřeba více elektřiny než tepla v letním období. V případě, že má hotel bazén, je KVET výhodná.

  Nelze čerpat státní příspěvek.

  Obchodní centra

  Vhodné tam, kde není dostatečný elektrický příkon, kde je potřeba více elektřiny než tepla v letním období. V případě, že má obchodní centrum, je KVET výhodná.

  Nelze čerpat státní příspěvek.

  Sklady

  Podnikatelé mohou žádat o státní příspěvek z Operačního programu podnikání inovace pro konkurenceschopnost. V případě státního příspěvku nelze počítat se zeleným bonusem.

  Výrobní podnik

  Podnikatelé mohou žádat o státní příspěvek z Operačního programu podnikání inovace pro konkurenceschopnost. V případě státního příspěvku nelze počítat se zeleným bonusem.

  Zemědělský výroba

  Podnikatelé mohou žádat o státní příspěvek z Operačního programu podnikání inovace pro konkurenceschopnost. V případě státního příspěvku nelze počítat se zeleným bonusem.

  Těžký průmysl

  Podnikatelé mohou žádat o státní příspěvek z Operačního programu podnikání inovace pro konkurenceschopnost. V případě státního příspěvku nelze počítat se zeleným bonusem.

 • Termíny a definice

  Nejpoužívanější pojmypopisjednotka
  CHPNeboli KVET = Kombinovaná výroba tepla a elektřiny, kogenerace (Combined Heat nad Power).
  KGJKogenerační jednotka - někdy také zanečneno KVET nebo CHP.
  KogeneraceSpolečná výroba tepla a elektřiny v jednom zařízení. Značeno také KVET, KGJ nebo CHP. Princip může být založen na spalovacím motoru, kde se jako palivo obvykle používá plyn. Může jít i o stirlingův motor, parní turbínu apod.
  kWeElektrický výkon uváděný převážně u kogeneračních jednotek spolu s tepelným výkonem, který se značí kWt.
  kWchChladící výkon uváděný především u trigeneračních jednotek společně s topným výkonem (kWt) a elektrickým výkonem (kWe)
  kWtTopný výkon uváděný především u kogeneračních jednotek, který bývá doplněn o elektrický výkon značený kWe
  TrigeneraceSpecifický druh kogenerace, kde se společná výroba tepla, elektřiny a chladu.
  Zelený bonusZelený bonus můžete získat v případě, že jste výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů a že elektřinu generovanou z obnovitelných zdrojů využíváte pro svou osobní potřebu (např. v rodinném domě) a případné přebytky odevzdáváte do sítě. Pokud si zvolíte podporu formou zeleného bonusu, musíte si ovšem svého odběratele elektrické energie najít sami. Více viz http://www.mojeenergie.cz/cz/zeleny-bonus.
 • Reference [poslední editace 25.4.2018]

 • Externí články, publikace

 

Autor, Odborný garant a administrátor editací:
Ing. Petr Kotek, Ph.D. - [napsat soukromou zprávu]