kategorie: alternativní zdroje energie

ORC technologie

ORC - Organický Rankinův Cyklus je v podstatě parní stroj, kde se však místo vody používají organické látky, resp. silikonový olej. Výhodou je, že k varu dochází až při teplotě 300 °C.

ORC se používá jako kogenerační jednotka, tedy jednotka, která spalováním biomasy vyrábí elektřinu a teplo. Vhodná je tam, kde je k dispozici dostatek místa pro skladování paliva (obvykle štěpka, ale může jít i o slámu) a kde je dostatečný odběr tepla, ideálně po celý rok.

V ČR je instalováno několik těchto jednotek, např. v Třebíči či v Trhových Svinech, kde slouží jako zdroj CZT, nebo např. v Zemchebě v Chelčicích.

 • Měrné ceny, úspory, návratnosti [poslední editace 28.1.2018]

  Orientační náklady

  v závislosti na velikosti jednotky

   

  běžná návratnost instalace

  8 – 15

  let

 • Spočtěte si sami

  Pro výpočet tohoto úsporného opatření (investice, provozní náklady, návratnosti) nebyla dohledána žádná kalkulačka. V případě, že o nějaké víte, kontaktujte prosím administrátora.

 • Výhody, nevýhody, mýty [poslední editace 28.1.2018]

  Silné stránky

  •  Úspora financí na vytápění

  •  Výroba elektřiny

   

  Slabé stránky (mýty)

  •  Je nutný velký a trvalý odběr tepla

  •  Jsou nutné velké prostory pro provoz

  Příležitosti

  •  Dotační příspěvek od státu do roku 2021 (viz dotace u jednotlivé kategorie)

  Hrozby

  •  Nutný projekt a stavební povolení

  •  Nutné zajištění paliva pro několik let dopředu

  •  Nutný zajištěný odběr tepla

   

 • Související úsporné opatření

 • Specifika pro jednotlivé sektory budov a dotační potenciál [poslední editace 28.1.2018]

  Rodinné domy

  nemožné

  Bytové domy

  nemožné

  Školská zařízení

  obvykle nemožné

  Administrativní budovy

  obvykle nemožné

  Výrobní podnik

  u velkých podniků s velkou spotřebou tepla, možnost dotace z OPPIK

  Zemědělský výroba

  u velkých podniků s velkou spotřebou tepla, možnost dotace z OPPIK

 • Termíny a definice

  Nejpoužívanější pojmypopisjednotka
  BiomasaTéměř jakákoli hmota organického původu, ať už rostlinného či živočišného. V kontextu s energetickými zdroji se většinou jedná o dřevní odpad, slámu a další zemědělské zbytky a odpad, ale i exkrementy užitkových zvířat.
  Odpadní teploZa “odpadní teplo” označujeme teplo, vznikající při technologických procesech, pro něž se během procesu nenajde využití. Zahrnuje se do ztrát energie. Odpadní teplo může být vázáno na nejrůznější teplonosné prostředí, nejčastěji vodu, vzduch nebo spaliny. Někdy lze odpadní teplo využívat pro otop, popřípadě k výrobě páry a elektrické energie.
  ORCgenerátor na bázi Organického Rankinova cyklu využívající odpadního tepla pro výrobu elektřiny
 • Detailní popis úsporného opatření

  Schematické uspořádání ORC cyklu při využití kogenerace z biomasy
 • Reference [poslední editace 15.5.2018]

 • Externí články, publikace

 

Autor, Odborný garant a administrátor editací:
Ing. Roman Šubrt - [napsat soukromou zprávu]