O katalogu úsporných opatření

Webová stránka "KATALOG ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ" (KUO) je přehled energeticky úsporných opatření ve formě veřejně dostupné databáze vytvořené Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Asociací energetických specialistů.

Katalog je určen zájemcům o přípravu a realizaci energeticky úsporného projektu z jakéhokoliv sektoru budov.
Na stránkách KUO může zájemce nalézt vhodná energeticky úsporná opatření, která budou realizovatelná, může zde získat informace o přínosech a možnostech realizace těchto opatření.

Databáze KUO obsahuje pro každé úsporné opatření základní informace, popis a typické parametry typu:

  • investiční výdaje na realizaci opatření (Kč nebo Kč na vztažnou technickou jednotku, např. Kč/kW apod.)  ceny jsou v článcích uváděné s DPH,
  • provozní náklady související se spotřebou energie (Kč/rok),
  • úspora energie generovaná realizovaným energeticky úsporným opatřením
  • palivo/energie, u kterého je snížení spotřeby (energonositel),
  • rámcové rozptyly prosté doby návratnosti realizovaného opatření,
  • technická životnost realizovaného opatření,
  • životnost realizovaného opatření (doba odepisování investice),
  • soupis výhod, nevýhod a mýtů opředených kolem úsporných opatření
  • odkazy na jiné zajímavé odborné články a publikace z oboru formou rozcestníku
  • odkazy na případné prověřené nezávislé výpočetní nástroje úsporného opatření (převážně na portál www.tzbinfo.cz)
Dále stránky obsahují databázi zkratek a pojmů z oblasti stavební fyziky, energetiky, z oboru vytápění, chlazení, větrání, klimatizace, osvětlení aj.

Odbornost a nezávislost článků

Informace v článcích jsou sepisovány energetickými specialisty MPO, autorizovanými projektanty ČKAIT a konzultanty EKIS. Informace jsou nezávislé neovlivněné dodavateli a výrobci technologií. Na portálu KUO nenajdete rušivé reklamní bloky, které v řadě případů znevěrohodnují podané informace.

Webové stránky nemají snahu duplikovat informace na odborných portálech typu tzb-info.cz, nazeleno.cz, stavebnikomunita.cz aj., kde je celá řada úsporných opatření do detailu popisována.
Na zajímavé "nezávislé" odborné články se portál KUO v řadě případů odkazuje a spíše shrnuje důležité údaje výše popsané přehlednou jednotnou formou.


Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou fyzické i právnické osoby ze sektorů domácností, služeb, průmyslu, veřejné správy a dopravy.

Informace jsou sepisovány srozumitelnou formou primárně pro konečného spotřebitele energie (majitele rodinného domu, předsedu SVJ, energetika v průmyslovém objektu aj.). 

Portál není určen pro odborníky či energetické specialisty MPO či konzultantům EKIS.

Odborníkům v oboru však může rozšířit obzory a svým klientům tak může při uvodních konzultacích podávat ověřené informace z databáze KUO.


Aktuálnost informací

Katalog vznikl v roce 2017. Snahou administrátorů je katalog každoročně aktualizovat na základě nových dostupných informací.

Administrátoři uvítají jakékoli podněty třetích stran.

V případě, že víte o novince, aktuálnější informaci z oboru, nové dotační příležitosti, napište prosím prostřednictvím formuláře, který naleznete u každého úsporného opatření či emailem.

 Relevantní připomínky administrátoři zapracují.


Autoři či oponentni jednotlivých článků

Ing. Petr Kotek, Ph.D.
Ing. Roman Šubrt
Ing. Richard Poul
Ing. František Duda
Ing. Zdeněk Ročárek
Ing. Jakub Dvořák
Ing. Jakub Myškovský
Ing. Matouš Juráň
Ing. Pavel Šafránek
Ing. Jiří Tencar
Ing. Ondřej Hojer, Ph.D.